rodzaje opakowan transportowych pakobud

Jak powinien wyglądać przewóz towaru, aby spełniał wszystkie normy i wymagania

Przewóz towarów, choć może się wydawać sprawą błahą, w rzeczywistości jest bardziej skomplikowany. Bardzo często jest to zupełnie oddzielna usługa funkcjonująca w oparciu o umowę między właścicielem towaru a firmą transportową. Aby transport towarów przebiegł poprawnie pod względem formalnym oraz bezpiecznie, powinien spełniać kilka odgórnie określonych norm.

Ustalenie stanu towaru przy załadunku i rozładunku

Podczas przewozu towarów bardzo istotne znaczenie ma dokument określany mianem listu przewozowego. Powinien być sporządzony przez firmę specjalizująca się w transporcie towarów, a w jego treści powinien zostać uwzględniony stan przesyłki w momencie, kiedy została przekazana do transportu, a także odebrana już w miejscu docelowym. Jest to jeden z elementów, który nie jest wymagany, aczkolwiek jest niezwykle przydatny podczas transportu. Warto jednak pamiętać o tym, że list przewozowy nie jest umową i w żadnym wypadku jej nie zastępuje, dlatego też dokumenty te powinny występować w parze.

Odpowiednie opakowania transportowe

Oprócz regulacji prawnych, jakimi są list przewozowy i umowa, bardzo duże znaczenie mają również wymogi co do opakowania towaru. W zależności od tego, czy ma być to transport lotniczy, lądowy czy też transport morski, wymogi dotyczące opakowania mogą się od siebie różnić. Przykładowo w transporcie lotniczym znaczenie będzie miała przede wszystkim waga samego opakowania transportowego, a także kwestie związane z pochłanianiem i oddawaniem wilgoci. Przy transporcie morskim natomiast waga opakowania nie jest tak bardzo istotna, znaczenie ma jednak odporność na wilgoć. Często okazuje się, że stalowe kontenery używane na statkach towarowych gorzej znoszą wilgotność powietrza niż skrzynie drewniane – najbardziej uniwersalne opakowanie transportowe.

Odpowiednie oznaczenie opakowań

W kwestii przewozu towarów kluczowe znaczenie ma również odpowiednie oznaczenie zawartości opakowań. Ma to ogromne znaczenie nie tylko przy załadunku i rozładunku ze względu na bezpieczeństwo towarów, ale również jest to istotne podczas samej podróży, szczególnie jeśli przewożone produkty czy substancje wymagają odpowiednich warunków, czy mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie. Największe znaczenie ma to właśnie w transporcie lotniczym, gdzie zdarzały się już zniszczenia towaru, a nawet katastrofy lotnicze spowodowane nieodpowiednim zabezpieczeniem transportowanych towarów. Oczywiście w transporcie wodnym i lądowym również oznaczenia są wymagane i spełniają określone role bezpieczeństwa.

Odpowiednie wymiary opakowania

Kolejną ważną sprawą podczas przewozu towaru są wymiary opakowań. Ma to szczególnie duże znaczenie, jeśli towar transportowany jest za granicę. Odpowiednie wymiary skrzyń drewnianych do transportu towarów to kluczowa kwestia przy załadunku na pokład statku czy samolotu. Przy przewozie towarów drogą lądową niezwykle ważne są wymiary palet oraz skrzyniopalet. Produkty te powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i rozmiary narzucone odgórnie i ujednolicone na terenie całego kontynentu. Takim produktem jest właśnie europaleta, której zadaniem jest ułatwienie załadunku i rozładunku towarów za pomocą wózka widłowego, na terenie każdego z europejskich krajów.

Odpowiednie zabezpieczenie towaru

W zależności od oferowanych usług i sporządzonej umowy, kwestia zabezpieczenia towaru leży po stronie firmy przewozowej bądź właściciela towaru. Nie mniej jednak istotne jest, aby produkty znajdujące się wewnątrz opakowania, zostały odpowiednio przygotowane do drogi, zabezpieczone przed rozsypaniem się czy swobodnym przemieszczaniem wewnątrz opakowania.