suszenie drewna pakobud

Palety fumigowane – kiedy musisz w nie zainwestować?

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na prowadzenie działalności nie tylko nad Wisłą, ale i w innych krajach. Z Polski eksportuje się wiele towarów. Aby jednak mogły one zostać przetransportowane do innych krajów zarówno tych pozostających w granicach Unii Europejskiej, jak i poza nią, konieczne jest zapewnienie towarom właściwego opakowania. Do tego służą palety fumigowane. Zabezpieczają one przed rozprzestrzenianiem się szkodników w formie zarodków, nasion czy jajeczek.

Czym jest drewno fitosanitarne?

Drewno fitosanitarne określane jest również jako drewno fumigowane lub z certyfikatem IPPC. Określenia te oznaczają, że drewno jest wolne od szkodników. Te zabijane są w procesie obróbki wysoką temperaturą lub za pomocą substancji chemicznych. Z drewna fumigowanego wykonuje się przede wszystkim duże opakowania transportowe używane w eksporcie i imporcie międzynarodowym. Z drewna można więc wytworzyć skrzynie, palety transportowe, kratownice, podesty, bębny.

Jak tworzy się palety fumigowane?

Palety fumigowane tworzy się dzięki tzw. obróbce fitosanitarnej. Odbywa się ona zgodnie ze standardem ISPM 15, który nazywany jest laminowaniem IPPC lub fumigacją. Standard ten wskazuje jakie zasady muszą być zachowane przy obróbce drewnianych opakowań oraz drewna. Poprawna obróbka ma na celu likwidację wszystkich organizmów, które w jakikolwiek sposób mogą zaszkodzić ekosystemowi kraju, do którego eksportuje się dane towary na palecie.

Obróbka fitosanitarna zakłada, że drewno będzie obrabiane w temperaturze 56 stopni Celsjusza przez 30 minut na każdy centymetr grubości. W tym czasie usunięte zostają m.in. pozostałości kory drzewnej. Efektem są palety IPPC, które poznać można po symbolu kłosa zboża (jest to logo Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin IPPC).

Sposoby zabezpieczania drewna przy fumigacji

W czasie fumigacji drewno może być zabezpieczone na różne sposoby. O tym, jakie rozwiązanie zostało zastosowane, powie symbol umieszczony na palecie. Palety fumigowane mogą być sygnowane znakami:

  • DB (z ang.debarked) oznacza to, że drewno zostało poddane dokładnej obróbce mechanicznej, która usunęła pozostałości kory drzewnej;
  • MB (z ang. Methyme Bromide) jest to poświadczenie, że drewno, z jakiego została wykonana paleta, zostało poddane odkażaniu poprzez gazowanie bromkiem metylu;
  • HT (z ang. Heat treatment) oznaczenie to mówi o tym, że drewno zostało wysuszone w komorze, której panuje wysoka temperatura przez określony czas.

Symbole umieszczone na paletach fumigowanych uznawane są na arenie międzynarodowej. Oznaczenia palet zawsze muszą zawierać dwuliterowy kod ISO danego kraju, a także numer identyfikacyjny producenta.

Kiedy są potrzebne palety fumigowane?

Co do zasady palety fumigowane nie muszą być wykorzystywane do transportu towarów w granicach Unii Europejskiej. Istnieją jednak pewne wyjątki. Fumigacja wymagana jest w przypadku niektórych krajów członkowskich np. przy transporcie między Portugalią a Hiszpanią. W przypadku transportu towarów do krajów spoza Unii Europejskiej opakowania, a także drewno sztauerskie musi spełniać wymagania standardu ISPM 15. Kraje, które przyjęły normę IPPC to: Argentyna, Australia, Boliwia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Egipt, Filipiny, Gwatemala, Indie, Meksyk, Nowa Zelandia, Nigeria, Panama, Peru, RPA, Korea Południowa, Szwajcaria, Turcja, USA, Wenezuela. Palety fumigowane stosowane są nie tylko w transporcie międzynarodowym, ale także do przechowywania opakowań przeznaczonych do przechowywania produktów konsumpcyjnych.

Brak fumigacji i co dalej?

Towary, który nie zostały poddane fumigacji, nie zostaną wpuszczone na teren kraju, który wymaga przeprowadzenia takiego procesu. Brak fumigacji oznacza też, że zostaną naliczone dodatkowe opłaty, a w najgorszym przypadku cały transport zostanie cofnięty na koszt eksportera do kraju wysyłki w przypadku tzw. przesyłek drobnicowych, które są przewożone w jednym kontenerze, to brak fumigacji jednego opakowania oznacza, że towar z całego kontenera zostanie zatrzymany i żaden z importerów nie może odebrać swojej wysyłki. Rozwiązaniem problemu może być wtedy szybkie przeprowadzenie fumigacji na terenie państwa, będącego odbiorcą przesyłki. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jest to proces długotrwały i kosztowny.